เงื่อนไขการให้บริการสินค้า

สำนักงานใหญ่ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย)จำกัด
 • เลขที่ 452 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 28 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 • โทร. 0 2578 8344-6 ต่อ 532-534

 

Strek (Thailand) Co., Ltd. Strek, Service Head Office
 • Address: 452 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230, Thailand

 • Tel: 662 578 8344-6 Ext. 532-534


  แผนที่

  ศูนย์รับเคลมสินค้าของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ศูนย์บริการ เดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง (เฉพาะสินค้า IT)

  ห้องเลขที่ IT5-16  ชั้น 5  เลขที่ 555  ถนนราชปรารภ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400  
  โทร. 095-2069569
  เวลาทำการ  วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์  10:30 น. – 19:30 น.

   

 • Pantip Plaza, Pratu Nam

  Address No. 604/3, Pantip Plaza, 1st Floor, Room No. 501-502, Phetchaburi Rd., Ratchathevi, Phetchaburi, Bangkok 10400.
  Tel. 02 656 5478

   

 • แผนที่ศูนย์บริการ STREK สาขาพันทิพย์ ชั้น 1

  ศูนยบริการฟอร์จูน ทาวน์ รัชดา
 • เลขที่ 017-20 อาคาร ฟอร์จูน ชั้น 3 รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400‎
 • โทร. 091 770 4721
 • เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 10.30 น. ถึง 19.30 น.

   

 • Fortune Town, Ratchada

 • Address No. 017-20, Fortune Town, 3rd Floor, Ratchadapisek, Din-daeng, Bangkok, 10400

 • Tel. 091 770 4721


 

การส่งสินค้าเคลม


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้โดยตรงที่ฝ่ายบริการสำหนักงานใหญ่ หรือที่สาขาของบริษัทเอสเทรค ตามด้านล่างนี้
*ในณรณีที่ลูกค้าส่งเคลมสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์รบกวนส่งเคลมที่ สำนักงานใหญ่ เท่านั้น ดาวน์โหลดตัวอย่างระเบียบขั้นตอนการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ *

1.    ฝ่ายบริการสินค้า IT บริษัทเอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
2.    สาขาฟอร์จูน ทาวน์ อาคารฟอร์จูน ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดน โทร 091 770 4721 เวลาทำการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 10:30 น. ถึง 19:30 น.
3.    สาขาพาลาเดียม ประตูน้ำ ชั้น 5 เลขที่ห้อง IT 5-16 โทร 095-206-9569 เวลาทำการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 10:30 น. ถึง 19:30 น.


เงื่อนไขการบริการสินค้า
    
ทางบริษัท เอสเทรคให้การรับประกันสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                                                                                                                                                                                                
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.    สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก
2.    การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
3.    Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติ๊กเกอร์จากทางโรงงาน ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือถูกแก้ไข
4.    การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆหรือจากการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
5.    ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซมหรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง

เงื่อนไขการซ่อมและการเปลี่ยนสินค้า
1.    สินค้าที่เปลี่ยนหรือซ่อมจะมีการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก
2.    ระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า
       1)    สำหรับสินค้าประเภท Hard disc, CPU, VGA, Memory และ Mainboard ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน / ซ่อมสินค้าให้ไม่เกิน 10-14 วันทำการ นับตั้งแต่ทางฝ่ายบริการบริษัทเอสเทรค ได้รับสินค้า กรณีที่บริษัทมีสินค้าเปลี่ยน
       2)    สำหรับสินค้าที่มีการสั่งซื้อเป็นพิเศษ (By order) และสินค้าที่ต้องส่งเคลมหรือซ่อมกับทางศูนย์บริการในประเทศ ระยะเวลาการเคลมจะขึ้นกับผู้ให้บริการนั้นๆ เป็นหลัก
3.    สินค้าตัวเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเดิม ในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนหรือเทียบเท่าให้แทน
4.    กรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต (EOL) หรือไม่มีสินค้ารุ่นทดแทนที่จะเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ (CN) โดยคิดมูลค่าจากระยะเวลาประกันคงเหลือของสินค้า
5.    การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไป เมื่อส่งซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท เอสเทรค และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปซ่อมหรือเปลี่ยน


*ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้*


1. ในการพิจารณาในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม รุ่นทดแทนหรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า
2.  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด
452 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  
ฝ่ายบริการ โทร.0 2578 8344-6  ต่อ 5