คำแนะนำ

ถ้าไม่ทราบ คุณสามารถเช็ครหัสอีมี่ได้ โดยการกด *#06#
IMEI (International Mobile Equipment Identity) คือ รหัสประจำตัวเครื่องโทรศัพท์

To find your IMEI, type *#06# into your device (like you would to make a call),
press 'Send' and it will appear on your screen.
IMEI (International Mobile Equipment Identity)


ติดต่อศูนย์บริการ Strek >> คลิก <<
Call Center :: 02 578 8379