การส่งเคลมสินค้า

S-TREK
SERVICE

ช่องทางในการให้บริการหลังการขายของบริษัทเอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด
เบื้องต้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการประกันสินค้าที่ลูกค้าซื้อมาได้ที่นี่

ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเคลมได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่
ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ลูกค้าซื้อมา ศูนย์บริการสาขาฟอร์จูนทาวเวอร์
และศูนย์บริการสาขาพาลาเดียมประตูน้ำ
* เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเคลมสินค้า แนะนำให้ลูกค้านำสินค้า
มาที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่


หากลูกค้าไม่สะดวกมาด้วยตัวเอง
ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่
โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ

เอสเทรค สำนักงานใหญ่

HEAD QUATER

สาขาฟอร์จูน ทาวน์

FORTUNE TOWN

สาขาพาลาเดียม ประตูน้ำ

PALLADIUM

สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

PANTIP

เงื่อนไขการบริการสินค้า
ทางบริษัท เอสเทรคให้การรับประกันสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก
2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
3. Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติ๊กเกอร์จากทางโรงงาน ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือถูกแก้ไข
4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆหรือจากการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
5. ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซมหรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง
เงื่อนไขการซ่อมและการเปลี่ยนสินค้า
1. สินค้าที่เปลี่ยนหรือซ่อมจะมีการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก
2. ระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า
- สำหรับสินค้าประเภท Hard disc, CPU, VGA, Memory และ Mainboard ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน / ซ่อมสินค้าให้ไม่เกิน 10-14 วันทำการ นับตั้งแต่ทางฝ่ายบริการบริษัทเอสเทรค ได้รับสินค้า กรณีที่บริษัทมีสินค้าเปลี่ยน
- สำหรับสินค้าที่มีการสั่งซื้อเป็นพิเศษ (By order) และสินค้าที่ต้องส่งเคลมหรือซ่อมกับทางศูนย์บริการในประเทศ ระยะเวลาการเคลมจะขึ้นกับผู้ให้บริการนั้นๆ เป็นหลัก
3. สินค้าตัวเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเดิม ในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนหรือเทียบเท่าให้แทน
4. กรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต (EOL) หรือไม่มีสินค้ารุ่นทดแทนที่จะเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ (CN) โดยคิดมูลค่าจากระยะเวลาประกันคงเหลือของสินค้า
5. การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไป เมื่อส่งซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท เอสเทรค และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปซ่อมหรือเปลี่ยน

NOTICE :

1. ในการพิจารณา ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม รุ่นทดแทนหรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า
2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด © 2019

Mobile

การส่งเคลมสินค้า

S-TREK
SERVICE

ช่องทางในการให้บริการหลังการขายของบริษัทเอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด เบื้องต้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการประกันสินค้าที่ลูกค้าซื้อมาได้ที่นี่

ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเคลมได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ลูกค้าซื้อมา ศูนย์บริการสาขาฟอร์จูนทาวเวอร์ และศูนย์บริการสาขาพาลาเดียมประตูน้ำ

* เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเคลมสินค้า แนะนำให้ลูกค้านำสินค้ามาที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่

หากลูกค้าไม่สะดวกมาด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่ โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ

เอสเทรค สำนักงานใหญ่

HEAD QUATER

สาขาฟอร์จูน ทาวน์

FORTUNE TOWN

สาขาพาลาเดียม ประตูน้ำ

PALLADIUM

สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

PANTIP

เงื่อนไขการบริการสินค้า
ทางบริษัท เอสเทรคให้การรับประกันสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก
2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
3. Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติ๊กเกอร์จากทางโรงงาน ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือถูกแก้ไข
4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆหรือจากการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
5. ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซมหรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง
เงื่อนไขการซ่อมและการเปลี่ยนสินค้า
1. สินค้าที่เปลี่ยนหรือซ่อมจะมีการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก
2. ระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า
- สำหรับสินค้าประเภท Hard disc, CPU, VGA, Memory และ Mainboard ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน / ซ่อมสินค้าให้ไม่เกิน 10-14 วันทำการ นับตั้งแต่ทางฝ่ายบริการบริษัทเอสเทรค ได้รับสินค้า กรณีที่บริษัทมีสินค้าเปลี่ยน
- สำหรับสินค้าที่มีการสั่งซื้อเป็นพิเศษ (By order) และสินค้าที่ต้องส่งเคลมหรือซ่อมกับทางศูนย์บริการในประเทศ ระยะเวลาการเคลมจะขึ้นกับผู้ให้บริการนั้นๆ เป็นหลัก
3. สินค้าตัวเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเดิม ในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้ารุ่นทดแทนหรือเทียบเท่าให้แทน
4. กรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต (EOL) หรือไม่มีสินค้ารุ่นทดแทนที่จะเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ (CN) โดยคิดมูลค่าจากระยะเวลาประกันคงเหลือของสินค้า
5. การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไป เมื่อส่งซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท เอสเทรค และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปซ่อมหรือเปลี่ยน

NOTICE :

1. ในการพิจารณา ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม รุ่นทดแทนหรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า
2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด © 2019